Privacy policy (oplysningspligt)

Hos Dateco ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.
Som en del af vores forretningsaktiviteter registrerer og behandler vi personoplysninger om kontaktpersoner hos kunder og leverandører.
Vi redegør nedenfor for, hvordan vi anvender disse personlige oplysninger.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dateco ApS (CVR nr. 26480817) er dataansvarlig for dine personoplysninger. Dateco ApS har adresse på Storgaden 7A, 6052 Viuf.

Indsamling af personoplysninger

Dateco indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige som led i vores samarbejde med kunder og leverandører. Dateco er i den forbindelse berettiget til at indsamle og behandle personoplysninger i form af kontaktoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere som led i forretningsmæssige aktiviteter.

Anvendelse af personoplysninger

Kontaktoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • E-mailkorrespondance
  • Afgivelse og modtagelse af ordrer
  • Udarbejdelse af regnskab og fakturering
  • Kontaktpersoner anført i kontrakter m.v.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Dateco videregiver personoplysninger, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Datecos samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vegne af Datecos efter instruktion og kontrol i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Det vil som udgangspunkt være fem år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne er registreret/sidst behandlet afhængig af formålet med behandlingen af oplysningen.

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til sikkerhedsmæssige standarder. Vi bestræber os således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du ringe eller sende en e-mail på telefon 76 700 600 eller kontakt@dateco.dk.

Ændringer af oplysninger m.v.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på telefon 76 700 600 eller kontakt@dateco.dk.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via telefon eller e-mail som ovenfor anført. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.